Privacy Statement

Privacy Statement INAMA BV

Inleiding 

Dit is de privacyverklaring van artiesten- en evenementenbureau “INAMA BV”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 81457677. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan privacy en in deze verklaring geven daarom uitleg over de wijze waarop wij binnen onze organisatie omgaan met persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle door INAMA (mede)georganiseerde evenementen waaronder de concepten Sowieso, Apelek, Sunday Social, Stille Disco en Het Grote Thuisfeest. Daarnaast betreft dit statement alle evenementen waarbij INAMA artiesten programmeert en/of stagemanagers, fotografen, promotors, productiemedewerkers en andere diensten levert. 

 

Persoonsgegevens

Wanneer jij gebruikt maakt van onze dienstverlening en/of website, door ons (mede)georganiseerde evenementen bezoekt en/of bij een show van onze artiesten aanwezig bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Vervolgens worden deze gegevens door ons, conform de daarvoor geldende regelgeving en ons privacy statement, verwerkt. Alles om jou nóg beter van dienst te kunnen zijn.

 

INAMA EVENTS
Bij evenementen die (mede) door ons worden georganiseerd, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van de kaartkopers en/of bezoekers van het evenement:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Rekeningnummer
 • Foto’s en videobeelden (gemaakt tijdens het betreffende evenement)

 

INAMA ARTISTS

Bij boekingen van onze artiesten op eigen evenementen of die van derden, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van de medewerkers van de organisatie en/of de bezoekers van het evenement:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Foto’s en videobeelden (gemaakt tijdens het betreffende evenement)
 • Rekeningnummer

 

INAMA WEBSITE & ONLINE KANALEN

 • Social media account
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Gegevens over surfgedrag
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, het nakomen van een wettelijke verplichting en/of ter bescherming van jou vitale belangen. Ook verwerken wij persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Indien al deze rechtsgronden niet van toepassing zijn, vragen wij toestemming voor de verwerking; deze kun je ten alle tijden intrekken of weigeren. 

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • Voor onze administratie en boekhouding
 • Om je te informeren over het evenement waar je naartoe gaat 
 • Om je te informeren over onze (voor jou interessante) events, artiesten en merchandise
 • Om te reageren op jouw (aan)vragen, ideeën, opmerkingen, klachten, etc
 • Voor statistische informatie over onze verschillende doelgroepen
 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening of levering van goederen

Wanneer wij jou vragen om jouw persoonsgegevens, ben je niet verplicht deze aan ons te verstrekken. Echter, mocht je de gevraagde gegevens niet (volledig) verstrekken, kan het zijn dat we onze diensten en/of goederen niet of niet naar volle tevredenheid aan jou kunnen verlenen. 

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de genoemde doeleinden. Hierna streven wij ernaar om jouw gegevens binnen 3 maanden uit onze administratie te verwijderen. Jouw persoonsgegevens worden door ons niet alleen intern gebruikt, maar indien nodig voor het bereiken van voornoemde doeleinden ook gedeeld met onze leveranciers en partners met wie wij afspraken gemaakt hebben conform de geldende wet- en regelgeving. Wij hebben niet het recht jouw persoonsgegevens door te verkopen aan derden.

 

Beveiliging

Wij dragen in overeenstemming met de stand van de techniek zorg voor passende technische- en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dat doen wij onder andere door niet meer gegevens van jou te verzamelen dan dat wij daadwerkelijk nodig hebben voor het bereiken van onze doelstellingen. Ook hebben wij intern de toegang tot jouw gegevens beperkt tot diegene die echt toegang tot jouw gegevens nodig heeft. Bij externe contacten dragen wij zorg voor een goede fysieke en/of digitale beveiliging van jouw persoonsgegevens.

 

Jouw persoonsgegevens worden in de basis door ons binnen de EER worden opgeslagen en zullen niet door ons met bedrijven/instellingen buiten de EER worden gedeeld. Wanneer er wel persoonsgegevens verwerkt worden buiten de EER, gebeurt dit in landen die een adequaat beschermingsniveau hebben met een passende beveiliging van de persoonsgegevens. 

 

Jouw rechten als betrokkene

Indien gewenst kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens in te zien (of een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens te ontvangen), te rectificeren, aan te vullen, (deels) te wissen, of aan een derde over te dragen (dataportabiliteit). Ook kun je ons vragen de verwerking van jouw gegevens te beperken of te stoppen. Als de verwerking van jouw gegevens is gebaseerd op jouw toestemming, kun jij deze toestemming bij ons intrekken. Behoudens bijzondere omstandigheden, zijn hieraan geen kosten verbonden. Je kunt voor al jouw verzoeken contact opnemen met onze Privacy Officer, die jouw verzoek in behandeling zal nemen, zal beoordelen en jou zal informeren over de beslissing.

 

Zodra wij een bericht van jou hebben ontvangen, zullen wij dit zo spoedig als mogelijk aan jou bevestigen. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken inhoudelijk op jouw verzoek te reageren. In bijzondere situaties kan dit oplopen naar 3 maanden, hierover word je tijdig geïnformeerd.  Ook als jij vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over deze verklaring of voornoemde verzoeken, kun je met ons contact. Mocht je ontevreden zijn over onze klachtenafhandeling, dan heb je altijd het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Externe websites en applicaties

Daar waar wij verwijzen naar andere websites en/of applicaties, wijzen wij jou er op dat zij mogelijk andere regels hanteren met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt per website zelf hun privacybeleid te controleren, wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk. 

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die worden meegestuurd en vervolgens op jouw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij gebruiken geen  cookies op onze website. Zodra wij toch cookies gebruiken, vind je dit terug in het cookiestatement. 

 

Versiebeheer

Deze versie is van 10 juli 2022. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid

en/of deze privacy statement eenzijdig te wijzigen. Check daarom regelmatig onze website

voor eventuele aanpassingen.

 

Contact

Je kunt contact opnemen met de Privacy Officer van INAMA BV via privacy@inama.nl